4. God utdanning

Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 4 har som mål å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Utdanning er et prioritert område for regjeringen. Norge har et høyt utdanningsnivå sammenliknet med de fleste andre land. Alle barn i Norge fullfører 10-årig grunnskole, og nesten alle går direkte til videregående opplæring.

Kunnskapsdepartementet har ansvaret for å koordinere arbeidet med å sikre god utdanning i Norge.

Les mer på Kunnskapsdepartementets nettsider.

Status for mål 4 i Innlandet

Kunnskap er nøkkelen til framtiden, både for hvert enkelt menneske og for samfunnet som helhet. 

Utdanning bidrar til å øke en persons livskvalitet og mestring i livet. Lavt utdanningsnivå er relatert til lavere deltakelse i arbeidslivet og større risiko for svekket helse, arbeidsuførhet og uføretrygd.

Hva gjør Innlandet fylkeskommune?