14. Livet i havet

FNs bærekraftsmål 14 - livet under vann - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 14 har som mål å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Livet på jorden er avhengig av havet. Temperaturen, kjemien, strømningene og livet i havet er det som driver de globale systemene som gjør det mulig for menneskene å leve på jorda.

Over halvpartene av oksygenet vi puster inn kommer fra havet. Ettersom milliarder av mennesker og dyr er avhengig av havet må det gjøres mye mer for å beskytte havet.

En bærekraftig måte å bruke havene på i framtiden innebærer å stanse overfiske og hindre forsøpling og forurensning slik at dyreliv og korallrev ikke er utryddingstruet.

Fakta om mål 14 i Innlandet

Det var 206 ryddeaksjoner i Innlandet i 2019. 60,4 tonn søppel ble ryddet.

God vannkvalitet i Innlandet

81 % av elver, bekker og innsjøer i Innlandet tilfredsstiller miljømålet om god økologisk tilstand.

Status for mål 14 i Innlandet

Miljøutfordringene i havet kan i liten grad løses i de kystnære områdene alene, og alle må bidra til å løse de utfordringene vi står overfor.

Hva gjør Innlandet fylkeskommune?

Gjennom vårt arbeid for å oppnå godt vannmiljø regionalt og reduksjon av CO2-utslipp, bidrar Innlandet til å redusere negativ påvirkning på havområdene.