13. Stoppe klimaendringene

FNs bærekraftsmål 13 - stoppe klimaendringene - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 13 har som mål å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. 

FNs bærekraftsmål 13 har som mål å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Mengden klimagasser fortsetter å øke, og klimaendringene skjer raskere enn antatt. Den globale gjennomsnittstemperaturen har steget med omtrent 1,1 °C siden før-industriell tid. I tillegg fortsetter havnivået å stige, og det har allerede steget med rundt 20 cm siden 1880.

De fattigste rammes hardest av konsekvensene. Vi må begrense økningen av gjennomsnittstemperaturen til 1,5 °C for å unngå katastrofale konsekvenser i framtiden.

Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Nasjonale planer er ikke omfattende nok, vi må finne globale løsninger. Vi må kutte i utslipp og fange og lagre CO₂, satse mer på fornybar energi, nye industrielle systemer og endring i infrastruktur. Vi må også investere i å verne, tilpasse oss og begrense skadeomfanget.

Mål 13 i Innlandet

I kunnskapsgrunnlaget til Innlandsstrategien kan du lese om: 

Arealbruk påvirker våre klimagassutslipp. Det finner du mer informasjon om i Natur- og arealregnskapet for Innlandet. 

Du finner her et utvalg av relevant statistikk for mål 13 i Innlandet:

SSB viser hvordan Norge ligger an på globale og nasjonale indikatorer for bærekraftsmålene. De nasjonale indikatorene er ment å supplere de globale indikatorene.​​

Bærekraftshjulet og innlandsstatistikk.no - Klikk for stort bildeInnlandsstatistikk informerer om bærekraftsmålene