13. Stoppe klimaendringene

FNs bærekraftsmål 13 - stoppe klimaendringene - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 13 har som mål å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. 

Mengden klimagasser fortsetter å øke, og klimaendringene skjer raskere enn antatt. Den globale gjennomsnittstemperaturen har steget med omtrent 1 °C siden før-industriell tid. I tillegg fortsetter havnivået å stige. 

De fattigste rammes hardest av konsekvensene. Vi må begrense økningen av gjennomsnittstemperaturen til 1,5 °C for å unngå katastrofale konsekvenser i framtiden.

Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Nasjonale planer er ikke omfattende nok, vi må finne globale løsninger. Vi må kutte i utslipp og fange og lagre CO₂, satse mer på fornybar energi, nye industrielle systemer og endring i infrastruktur. Vi må også investere i å verne, tilpasse oss og begrense skadeomfanget.

Status for mål 13 i Innlandet

Klimaendringene rammer også Innlandet, og vi slipper ut klimagasser, spesielt fra vegtransport.  

Hva gjør Innlandet fylkeskommune? 

Fylkeskommunen har ansvar for å samordne og samarbeide på tvers av sektorer for å sikre at samfunnet blir bedre rustet til å møte klimaendringene.