1. Utrydde fattigdom

FNs bærekraftsmål 1-utrydde fattigdom - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 1 har som mål å utrydde alle former for fattigdom i hele verden.

I 1990 levde 36 % av verdens befolkning i ekstrem fattigdom. I dag lever rundt 8,6 % under fattigdomsgrensa på 1,90 dollar om dagen. Til tross for dette er verden ikke i rute for å nå målet om å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030.

Hvordan skal vi nå målet? For å bekjempe fattigdom må den økonomiske veksten være inkluderende og fordeles jevnere blant land og befolkning. 

Fakta om mål 1 i Innlandet

Flere barn i husholdninger med lav inntekt

Cirka 11 % av barna i Innlandet lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt. På ti år har det økt fra 5 til 11 % (Kilde: SSB 2018).

Gjeldsgraden øker

14 % av husholdningene i Innlandet har gjeld som er tre ganger høyere enn inntekten. Gjeldsgraden øker, men er fortsatt 6 prosentpoeng lavere enn Norge for øvrig (Kilde: SSB 2018).

Lavere lønnsnivå i Innlandet

44 500 kroner er gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i Innlandet. I Norge er det 50 000 kroner (Kilde: SSB 2019).  

Status for mål 1 i Innlandet

De fleste innbyggerne i Innlandet har de siste årene opplevd en god utvikling i inntekt og levekår. Likevel har inntektsforskjellene vokst, og andelen personer med relativ lavinntekt er økende.

Hva gjør Innlandet fylkeskommune?