Lønn

Lønnsnivået i Innlandet er lavere enn ellers i Norge, fordi vi har et stort antall næringer med lav lønn. Det er store forskjeller mellom kommunene. Høyest gjennomsnittslønn finner vi i områdene rundt de største byene. 
 

Lavere månedslønn enn landsgjennomsnittet

Næringsstruktur og lønnsnivå henger tett sammen.

Gjennomsnittlig månedslønn for alle yrker i Norge var 53 450 kroner i 2022. Innlandet hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 48 540 kroner, som var 4 910 kroner lavere enn landsgjennomsnittet.

Årsaken til at lønnsnivået i Innlandet er lavere enn ellers i Norge, er at de næringene som gir lavere verdiskaping og lavere lønn, er overrepresentert i vår region.

Store forskjeller mellom kommunene

Det er stor forskjell på gjennomsnittlig månedslønn mellom kommuner.

Engerdal hadde lavest lønn med en gjennomsnittlig månedslønn på 43 540 kroner, mens Hamar hadde høyest lønn med en gjennomsnittlig månedslønn på 53 010 kroner i 2022.