Lønn

Lønnsnivået i Innlandet er lavere enn ellers i Norge, fordi vi har et stort antall næringer med lav lønn. Det er også store forskjeller mellom kommunene, og det er områdene rundt de største byene som har høyest gjennomsnittslønn.

Lavere månedslønn enn landsgjennomsnittet 

Næringsstruktur og lønnsnivå henger tett sammen.

Gjennomsnittlig månedslønn for alle yrker i Norge var 48 640 kroner i 2020. Innlandet hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 43 950 kroner, som var 4 690 kroner lavere enn landsgjennomsnittet.

Årsaken til at lønnsnivået i Innlandet er lavere enn ellers i Norge, er at de næringene som gir lavere verdiskaping og lavere lønn, er overrepresentert i vår region.

Store forskjeller mellom kommunene

Det er stor forskjell på gjennomsnittlig månedslønn mellom kommuner.

Lesja hadde lavest lønn med en gjennomsnittlig månedslønn på 39 070 kroner, mens Hamar hadde høyest lønn med en gjennomsnittlig månedslønn på 48 020 kroner i 2020.