Bosted og arbeidssted

Mange jobber i en annen kommune enn den de bor i. Her ser vi på forholdet mellom bosted og arbeidssted. Det er ikke det samme som pendling, men det kan si noe om arbeidspendlingen til og fra kommunen.

Rapporten gir et kommunevis bilde av hvor mange lønnstakere som har arbeidsplass i de enkelte kommunene, sammenlignet med hvor mange lønnstakere som bor der. Kommunenes forhold mellom antall arbeidsplasser og antall lønnstakere som bor i kommunen, kan si noe om i hvilken grad det er arbeidspendling til eller fra kommunen.  

Faktisk reisemengde og reisemåte inn og ut i kommunene i forbindelse med pendling, kan man ikke fastslå nøyaktig ut fra dette tallgrunnlaget.