Verktøy for arbeid med bærekraftsmål 

Nå har det kommet et verktøy som skal gjøre det enklere å måle egen innsats i arbeidet med FNs bærekraftsmål. 

Hender holder et blad med jordklode i - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe uønskede klimaendringer innen 2030.

I Norge jobber regjeringen sammen med frivillige organisasjoner og næringslivet for å følge opp målene.

Også kommuner og fylkeskommuner har en viktig rolle i arbeidet. Her kan du se de 17 bærekraftsmålene, og du kan lese om hvordan Innlandet fylkeskommune jobber med å nå målene. 

Vanskelig å navigere

Når kommuner og fylkeskommuner jobber med bærekraftsmålene, er det viktig at de kan måle hvor langt de er på vei for å nå målene.

Det finnes mange ulike indikatorer som kan brukes til å gi denne informasjonen. For eksempel kan tall på hvor mange av innbyggerne som bor i husholdninger med lavinntekt være en indikator på hvor langt man har kommet i arbeidet med å utrydde fattigdom.  

Det kan være vanskelig å finne ut hvilke indikatorer man skal velge og hvordan man skal bruke de i arbeidet med bærekraftsmålene. Ikke alle indikatorer passer for alle. For en kommune vil det for eksempel være viktig å finne indikatorer som passer til deres strategiske mål og som gir informasjon om tilstanden i deres kommune.  

Verktøy som skal hjelpe kommunene

SSB har i oppdrag fra KS laget et verktøy for å gjøre det enklere for kommuner og fylkeskommuner å plukke ut og bruke indikatorer i sitt arbeid med bærekraftsmålene. Verktøyet er en klassifiseringsmodell, også kalt en taksonomi. Verktøyet kan brukes til å sortere, vurdere og sammenligne indikatorer og indikatorsett. 

Du kan lese mer om verktøyet på KS sine nettsider.

Til toppen