Vekst i antall bussreiser i Innlandet

Det har vært en betydelig vekst på over 12 % i antall bussreiser i Innlandet.

Bilde av ny buss med Innlandstrafikk profil i vinterlandskap - Klikk for stort bildeBuss fra Innlandstrafikk Innlandstrafikk Vi har oppdatert tallene for antall bussreiser fra Innlandstrafikk til og med august 2023.

Se oppdaterte tall for 2023

Mer enn 6,5 millioner bussreiser totalt

I løpet av de første åtte månedene av 2023 ble det gjennomført imponerende 6 585 000 bussreiser i Innlandet.

Det er en økning på hele 12,3 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Økning på 18,7 % for betalende reisende

Av totalen var det 4 184 738 ordinære reiser (betalende passasjerer). Også her ser vi en gledelig økning på 18,7 % sammenlignet med fjoråret. 

En av grunnene til den markante økningen, er at folk nå bruker bussen på samme måte som før koronatiden.

Hvis vi sammenligner tallene for 2023 med 2019, økte antall ordinære reiser med litt over 2,1 %. Det betyr at det også er en positiv utvikling i forhold til en normalsituasjon.

2,7 % økning i skoleskyss

Skolereiser (skoleskyss) utgjorde over 2 400 000 reiser i de første åtte månedene av 2023. Dette tilsvarer en økning på ca. 2,7 % i forhold til samme periode i fjor.