Positive tendenser i befolkningsutviklingen i Innlandet

Flere innbyggere i 2022, og stabile fødselstall

Hender - Klikk for stort bildeI Innlandet har det i første kvartal i 2022 blitt født 730 barn, og kommet 650 nye innvandrere.

Samtidig har 1142 dødd, og 212 utvandret. Noen har også flyttet inn og ut av fylket innenlands. Alt i alt, har folketallet i Innlandet så vidt økt, med 650 flere innbyggere i første kvartal 2022 enn på samme tid i 2021.

Det bor nå over 371 000 personer i Innlandet.

Nedgang i fødselstall på landsbasis, men ikke for Innlandet

For landet totalt så man en stor økning i fruktaberhetstallene i 2021. I første kvartal i 2022 ser at man at det for landet totalt sett har gått ned igjen, til et nivå som til og med er lavere enn årene før 2021.

For Innlandet er for øvrig ikke dette den samme trenden. Her var det en økning i 2021, akkurat som for resten av landet, men her har nivået holdt seg likt nå i første del av 2022.  

Vil du vite mer?

Vil du lese mer om befolkningen i Innlandet og Innlandets kommuner, så finner du en rekke spennende rapporter under Befolkning her på Innlandsstatistikk.

Til toppen