Kommunebildene for 2022 er kommet

Kommunebildene viser Statsforvalterens vurdering av kommunenes arbeid på en rekke fagområder.

Illustrasjon for kommunebilder 2022 - Klikk for stort bildeKommunebilder 2022 Statsforvalteren i Innlandet Statsforvalteren utarbeider kommunebilder årlig. Fargekoder gir en rask oversikt over hvilken vurdering kommunen har fått for hvert enkelt fagområde.

Kommunebildene tar utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalyser fra fagområder hvor Statsforvalteren gjennomfører tilsyn eller er tillagt ansvar i lov eller forskrift (se liste nederst i denne artikkelen). Vurderingene bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog.

På enkelte fagområder har Statsforvalteren kun rettet søkelys på spesifikke temaer, og kan ikke forstås som en helhetsvurdering. Hvilke temaer som er inkludert kan forandre seg fra år til år, og det er derfor ikke hensiktsmessig å sammenligne med tidligere års kommunebilder. 

Formålet med kommunebildene er å ha et grunnlag for å diskutere kommunenes status, utfordringer og muligheter på sentrale områder for kommunene. Statsforvalteren legger kommunebildene til grunn for sitt kommuneretta arbeid som ett av flere kunnskapsgrunnlag.

Kommunebildene viser Statsforvalterens vurdering av kommunenes arbeid på følgende fagområder:

 • Barnehage og opplæring
 • Barnevern
 • Fastlegesituasjonen
 • Folkehelse
 • Helse og omsorg
 • Jordvern
 • Klima
 • Kommuneøkonomi
 • Landbruk
 • Miljø
 • Rus og psykisk helse
 • Samfunns- og arealplanlegging
 • Samfunnssikkerhet
 • Sosiale tjenester

Du finner kommunebildene for 2022 på Innlandsstatistikk.

Les mer om kommunebildene på Statsforvalteren i Innlandets nettsider.