Hvor mange flytter til Innlandet?

Hvert år flytter det mennesker inn og ut av Innlandet. Hvor mange kommer, hvor kommer de fra, og hvem er de?

Kvinne med flytteekser - Klikk for stort bilde Pexcels/ Ketut Subiyanto Flytting mellom Innlandet og andre fylker

I 2021 flyttet 9328 personer fra Innlandet til andre norske fylker, mens 9525 personer flyttet til Innlandet fra andre norske fylker.

Det betyr at det i sum flyttet 197 flere fra andre fylker og hit til Innlandet, enn som flyttet herfra. 

Hvilke fylker vinner vi tilflytterne fra?

At flere flytter til enn fra et sted, kalles positiv nettoflytting. Det er positiv nettoinnflytting til Innlandet fra Viken, Troms og Finnmark, Nordland og Møre og Romsdal.

Det var altså flere fra disse fylkene som flyttet til Innlandet, enn som flyttet fra Innlandet og inn til disse fylkene.

Negativ nettoflytting vil si at flere flytter fra enn til et sted. Innlandet hadde en negativ innenlandsk nettoflytting til Oslo, Vestfold og Telemark, Trøndelag, Agder og Vestlandet i 2021. Det betyr at flere personer flyttet ut av Innlandet og til disse fylkene enn motsatt.

Totalt sett flyttet flere til Innlandet fra andre fylker i Norge.

Innvandring

Det foregår jo ikke bare flytting mellom fylker og kommuner i Norge. Mange flytter også over landegrensene. I løpet av 2021 flyttet 1276 personer fra Innlandet til utlandet, mens 2684 personer flyttet til Innlandet fra utlandet.

Det var altså i sum 1408 personer flere som innvandret til Innlandet, enn som utvandret herfra, i 2021.

Flere flyttet til Innlandet fra utlandet, enn fra Innlandet og ut til andre land.

Hvem er det som flytter?

Innlandet hadde i løpet av 2021 en positiv nettoflytting (innenlandske flyttinger og flyttinger fra og til utlandet) av 1604 personer. Totalt var det en positiv nettoinnflytting med 812 kvinner og 792 menn.

I tillegg hadde Innlandet flere som flyttet til enn fra Innlandet i de fleste aldersgruppene.  Imidlertid gjelder ikke dette for aldersgruppen 20-29 år hvor Innlandet hadde en negativ nettoflytting med -666 personer. Det betyr at i aldersgruppen 20-29 var det flere som flyttet fra Innlandet enn til.

Les mer om flytting i Innlandet og Innlandets kommuner på Innlandsstatistikks side om flytting.