Hva kan hyttefolk bidra med i lokalsamfunnet?

Nordmenn bruker fritidsboligene sine mer og mer. Hvordan er egentlig forholdet mellom lokalbefolkningen og hyttefolk? 

Landskap fritidsboliger - Klikk for stort bildeLandskap fritidsboliger Østlandsforskning Det viser seg at nordmenn har mer kontakt med sine hyttenaboer og med lokalbefolkningen i hyttekommunen, enn det våre nordiske naboer har med sine.

Høyere konfliktnivå der det er mange hytter

Kontakten oppleves stort sett som positiv, men jo større tetthet av fritidsboliger i et område, jo høyere er konfliktnivået. 

Dette kommer frem i litteraturstudien reiselivsforsker ved Østlandsforskning på Høgskolen i Innlandet, Veronica Blumenthal har gjennomført.

Hun har systematisk gått gjennom 42 forskningspublikasjoner fra perioden 2007–2020 om temaet lokalsamfunnspåvirkning og sosial bærekraft knyttet til fritidsboliger.

Påvirker lokalsamfunnet i stor grad

Betydningen av spørsmål rundt forholdet mellom eiere av fritidsboliger og lokalbefolkningen øker i takt med utbyggingen av antall fritidsboliger, som den moderne høyteknologiske hytta egentlig er. 

Veksten har nærmest vært uavbrutt med en økning på 4000–6000 fritidsboliger årlig fra 200 000 tidlig på 1970-tallet til cirka 440 000 i 2020 ifølge tall fra SSB. I mange kommuner med mange fritidsboliger dobler eller tredobler befolkningen seg rundt høytider som jul og påske.

Les hele artikkelen og finn flere relaterte publikasjoner på sidene til Østlandsforskning

Til toppen