Høyere sykefravær i Innlandet enn i landet for øvrig

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,0 prosent i 4. kvartal 2022. 

Klikk for stort bilde Mostphotos Innlandet høyere sykefravær enn landet for øvrig

NAV publiserte 2. mars 2023 nye tall for sykefraværet i Norge.

I 4. kvartal 2022 var det legemeldte sykefraværet for Norge på 5,7 prosent. For Innlandet hadde vi et sykefravær på 6,0 prosent. 

Innlandet har dermed et høyere sykefravær enn landet for øvrig. Men, sykefraværet i Innlandet har gått ned sammenlignet med året før. I 4. kvartal 2021 hadde nemlig Innlandet et legemeldt sykefravær på 6,1 prosent.

Færre er sykemeldte på grunn av sykdommer i luftveiene

Ifølge NAV er nedgangen i antall tapte dagsverk størst innen diagnosegruppen «Sykdommer i luftveiene», sammenlignet med 4. kvartal i 2021. Dette skyldes blant annet en nedgang i koronarelaterte sykefravær.

Muskel- og skjelettlidelser utgjorde fortsatt størst andel av sykefraværet (35,9 %), men har hatt en nedgang sammenlignet med samme kvartal året før.

Psykiske lidelser stod for 23 %, av sykefraværet. Denne andelen har økt siden samme kvartal i 2021.

Lavest sykefravær i Os

Halvparten av kommunene i Innlandet har hatt en nedgang i sykefraværet. Os hadde lavest sykefravær med 3,2 prosent, mens Nordre Land hadde høyest med 7,4 prosent.

Mer informasjon