Høyere sykefravær i Innlandet enn i landet for øvrig

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,0 prosent i 4. kvartal 2022. 

Klikk for stort bilde Mostphotos Innlandet høyere sykefravær enn landet for øvrig

NAV publiserte 2.mars nye tall for sykefraværet i Norge. Det legemeldte sykefraværet for Norge var i 4. kvartal 2022 på 5,7 prosent. For Innlandet hadde vi et sykefravær på 6,0 prosent. 

Innlandet har dermed et høyere sykefravær enn landet for øvrig. Men, sykefraværet i Innlandet har gått ned, sammenlignet med året før. I 4. kvartal 2021 hadde nemlig Innlandet et legemeldt sykefravær på 6,1 prosent.

Færre er sykemeldte på grunn av sykdommer i luftveiene

Ifølge NAV er nedgangen i antall tapte dagsverk størst innen diagnosegruppen «Sykdommer i luftveiene», sammenlignet med 4. kvartal i 2021. Dette skyldes blant annet en nedgang i koronarelaterte sykefravær.

Muskel- og skjelettlidelser utgjorde fortsatt størst andel av sykefraværet (35,9 %), men har hatt en nedgang sammenlignet med samme kvartal året før.

Psykiske lidelser stod for 23 %, av sykefraværet. Denne andelen har økt siden samme kvartal i 2021.

Lavest sykefravær i Os

Halvparten av kommunene i Innlandet har hatt en nedgang i sykefraværet. Os hadde lavest sykefravær med 3,2 prosent, mens Nordre Land hadde høyest med 7,4 prosent.

 

Se ferske tall i Innlandsstatistikk under sykefravær.

Du kan også lese mer om sykefravær i Innlandet på NAV Innlandets hjemmeside

Til toppen