Forskning på god alderdom

NTNU i Gjøvik har forsket på hvilke forventninger innbyggere har til bolig og velferdsteknologi når de blir gamle.

Hovedfunn

  • Fire eldre personer på kafé - Klikk for stort bildeUndersøkelsen viser at mange vil bo nærme kommunesenteret når de blir gamle. Mostphotos Jeg vil bo hjemme så lenge jeg kan, gjerne ved hjelp av velferdsteknologi – men jeg vet ikke alltid hva velferdsteknologi er, eller hva den kan gjøre for meg.
  • Å flytte til kommunesenteret kunne vært kjekt – hvis det hadde vært bolig som passet for meg der.

Dette er oppfatninger som er utbredt blant innbyggere, viser funn fra en undersøkelse gjennomført i Nord-Gudbrandsdalen.

Del av et større forskningsprosjekt

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra Interkommunalt politisk råd Nord-Gudbrandsdalen. Undersøkelsen er del av et større forskningsprosjekt om å bruke velferdsteknologi for å gi innbyggere en god alderdom.

NTNU i Gjøvik samlet inn data gjennom kartleggende intervjuer og deretter en større spørreundersøkelse.

634 innbyggere over 55 år i de seks kommunene Dovre, Lesja, Lom, Sel, Skjåk og Vågå deltok i spørreundersøkelsen.

Forskerne Øyfrid Larsen Moen og Linda Stigen ved Institutt for helsevitenskap har ledet arbeidet hos NTNU i Gjøvik.

Kunnskap for en framtid med flere eldre

Bakgrunnen for undersøkelsen er at Nord-Gudbrandsdalen får en større andel eldre og en lavere andel yngre i befolkningen. Denne utviklingen gjelder også for resten av Innlandet.

Utviklingen betyr at det blir færre ressurser og ansatte i velferdstjenestene i forhold til antall eldre som kan trenge slike tjenester. Teknologi kan være en del av løsningen.

Undersøkelsen hadde som mål å kartlegge

  • hvordan innbyggerne over 55 år i kommunene har det i dag
  • hvor de vil bo når de blir gamle
  • hva de vet om velferdsteknologi
  • hva de kan tenke seg å bruke av teknologi og tekniske hjelpemidler når de blir gamle
  • hva de forventer at kommunene skal betale og legge til rette for av hjelpemidler og velferdsteknologi

Gjennom samarbeidet med NTNU har vi fått representative data der funnene er kvalitetssikret. Det er viktig at folk har fått sagt sine meninger, som igjen gir kommunene og regionen bedre grunnlag for å planlegge framtiden, sier Iselin Vistekleiven, prosjektleder for velferdsteknologi i Interkommunalt politisk råd Nord-Gudbrandsdal.

Funnene fra forskningsprosjektet kan også ha overføringsverdi til andre kommuner og regioner i Innlandet.

Teknologi for å bo hjemme lenger

Funnene fra undersøkelsen viser at innbyggerne er opptatt av å kunne bo selvstendig i egen bolig så lenge som mulig.

Mange ønsker seg smarthusløsninger, men de vet ikke så mye om hva denne teknologien innebærer. Kommunene bør derfor legge vekt på økt veiledning og informasjon til innbyggerne. Det kan også være nyttig å avklare hvem som skal ta ansvar for innkjøp, drift og bruk av velferdsteknologi hvis flere skal bo hjemme lenge, sier forskerne Moen og Stigen.

Mange kjenner til robotstøvsuger, medisindispenser og trygghetsalarm. Men mange er skeptiske til om teknologi kommer til å erstatte menneskelig kontakt.

Ønsker bolig nær kommunesenteret

Undersøkelsen viser at innbyggerne ønsker å ivareta god helse gjennom fysisk aktivitet, deltakelse i frivillig arbeid og gode sosiale relasjoner. Store avstander i regionen kan være en utfordring for dette.

Deltakerne i undersøkelsen bor i gjennomsnitt ni kilometer fra kommunesenteret. Én av fire synes de bor for langt unna. Mange synes det er vanskelig å bruke offentlig transport på grunn av begrensninger i kollektivtilbudet.

Flere av deltakerne ønsker å flytte til en leilighet i kommunesenteret når de blir gamle, men vil ha en bolig som er tilpasset sin situasjon. Funnene fra undersøkelsen viser at de ønsker et variert boligtilbud.

Mange ønsker å leie før de kjøper, og vil ha mer informasjon om boligmarkedet og sentrumsnære boliger.

Flere i Sel kommune er interessert i å flytte til kommunesenteret enn i de andre kommunene.

Det kan skyldes at Sel i større grad har lagt til rette for mulighet til å kunne flytte til ønskede boliger i kommunesenteret, sier Vistekleiven.

Mer informasjon

Ønsker du mer informasjon, kan du ta kontakt med kontaktpersonene for forskningen:

  • Iselin Vistekleiven, prosjektleder velferdsteknologi ved Interkommunalt politisk råd Nord-Gudbrandsdal. Tlf.: 916 43 500. E-post: Iselin.Vistekleiven@regionkontoret.no.
  • Førsteamanuensis Øyfrid Larsen Moen, Institutt for Helsevitenskap, NTNU i Gjøvik. Tlf.: 928 46 356. E-post: oeyfrid.moen@ntnu.no.
  • Førsteamanuensis Linda Stigen, Institutt for Helsevitenskap, NTNU i Gjøvik. Tlf.: 932 23 019. E-post: linda.stigen@ntnu.no.