Ferske tall for klimagassutslipp

Nye tall for klimagassutslipp i i Innlandets kommuner er nå tilgjengelig. 

Ferske tall for klimagassutslipp i fylker og kommuner

null - Klikk for stort bilde Porapak Apichodilok, Pexels.com 17. januar kom det data for 2021 i utslippsregnskapet fra Miljødirektoratet. Utslippsregnskapet viser utslipp av de tre klimagassene CO₂, metan (CH₄) og lystgass (N₂O) fordelt på ni sektorer i norske kommuner og fylker.

Se våre oppdaterte tall om klimagassutslipp for alle Innlandets kommuner

Litt nedgang i utslipp fra Innlandet

Totalt har Innlandet hatt en reduksjon i klimagassutslipp på 8 % fra 2011 til 2021. Reduksjonen kommer i hovedsak som følge av tiltak gjort innenfor oppvarming, avfall og avløp, industri og veitrafikk.

Nedgangen i vegtrafikk er på ca. 13 % over 10 år, og skyldes økt innblanding av biodrivstoff, samt økt andel elbiler. Til tross for nedgang, er det fortsatt vegtrafikk som er sektoren med høyest klimagassutslipp i Innlandet. Vegtrafikk utgjorde om lag 42 % av klimagassutslippene i Innlandet i 2021.

Innenfor noen områder har vi hatt en økning i klimagassutslipp i samme periode. Det er spesielt innenfor energiforsyning og jordbruk vi ser en økning. Jordbruk er sektoren med nest høyest utslipp totalt i 2021 i Innlandet, og utgjør 37 %.

Norsk klimastiftelse har laget en fin illustrasjon av utviklingen per fylke.

Se grafikken og tallene for Innlandet hos Norsk klimastiftelse

Stor variasjon blant Innlandets kommuner

8 av Innlandets kommuner har hatt ingen reduksjon, eller økning, i klimagassutslipp i perioden 2011 til 2021. 29 av kommunene har 5 % eller høyere klimagassreduksjon i perioden.

Åmot, Grue, Trysil og Eidskog er kommunene som har klart å redusere mest i klimagassutslipp etter 2011, i Innlandet.

Kommuner og fylker spiller en viktig rolle

Miljødirektør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro, oppgir på nettsidene at kommunene spiller en sentral rolle for å få ned Norges klimagassutslipp. Les hele saken på miljødirektoratet.no.

Det er ikke alle utslipp kommunen selv rår over, deriblant utslipp knyttet til riksvei. Det vises likevel til at det er mange grep kommuner og fylker kan ta.

Er du interessert i hvilke tiltak som kan være mest effektive for å redusere klimagassutslipp i din kommune, så kan Miljødirektoratets effektkalkulator være nyttig: 

Beregn effekt av klimatiltak på miljodirektoratet.no

Til toppen