Betydelig mangel på kvalifisert arbeidskraft

NAVs ferske bedriftsundersøkelse avdekker stor etterspørsel i flere næringer.

Sykepleier - Klikk for stort bildeNesten én av fire bedrifter har rekrutteringsproblemer

I årets undersøkelse svarte 23 prosent av bedriftene at de i løpet av de siste tre månedene hadde forsøkt å rekruttere arbeidskraft uten å få tak i personer med ønsket kompetanse. Dette tallet er mye høyere enn i fjor, da 14 prosent av bedriftene svarte bekreftende på dette spørsmålet.

Det er spesielt stor etterspørsel etter sykepleiere, helsefagarbeidere, ulike typer håndverkere med fagbrev, renholdere og lærere på ulike utdanningsnivåer

Innlandet i et nasjonalt perspektiv

For landet sett under ett, viser årets bedriftsundersøkelse at det er atskillig større optimisme blant bedriftene i år enn i fjor. I Innlandet er det også økt optimisme, men vårt fylke er likevel blant fylkene der optimismen er lavere enn gjennomsnittet i landet.

Se hele undersøkelsen på NAV sine sider.

Andre relevante artikler i Innlandsstatistikk: Arbeidsledighet.

Til toppen