Samlet kommunefakta

I dette kartet finner du en rekke nyttige fakta om kommuner i Innlandet. SSBs Kommunefakta, KS Kommunestatus, Statsforvalterens Kommunebilder, og NRKs klimaberegninger for 2100 per kommune.

Velg din kommune i kartet, og velg deretter hvilke fakta du vil se, så kommer du rett til statistikken for din kommune. 

SSB kommunefakta

SSBs Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå.

Her finner du statistikk med infografikk om befolkning, arbeid og utdanning, kultur, bebyggelse og transport, samt økonomi.

KS Kommunestatus

KS har laget visualiseringer basert på tabeller fra SSB, som skal si noe om 1. God oppvekst og godt liv, 2. Klima- og miljøvennlig utvikling, 3. Attraktive steder og byer, og 4. Mangfold og inkludering.

Det ligger også statistikk over areal og befolkningstall i KS Kommunestatus.

Statsforvalterens Kommunebilder

Kommunebildene er et verktøy Statsforvalteren utarbeider årlig.

Kommunebildene tar utgangspunkt i ROS-analyser fra hvert område Statsforvalteren gjennomfører tilsyn eller er tillagt ansvar i lov eller forskrift.

Vurderingene bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog. 

Fargekoder gir en rask oversikt over vurderingene for hvert enkelt område. 

NRKs klimaberegninger for 2100

Hvordan blir klimaet i din kommune? NRK har kartlagt hvordan fremtidens klima blir i alle norske kommuner fram mot år 2100, ifølge forskernes beregninger.

Til toppen